Bezpečnost dřevostaveb


Nejčastější otázka, která padne v souvislosti s bezpečností dřevostaveb je, jak jsou na tom s požární bezpečností. Vždyť dřevo krásně hoří a jde o nejstarší topný materiál vůbec. Proto teď většinu z Vás, čtenářů, překvapím: dřevo má samozhášecí schopnost.

Představuje dřevostavba větší riziko požáru než zděná, cihlová či panelová stavba?

Odpověď zní jednoznačně ne. Drtivá většina požárů totiž vzniká následkem neopatrnosti majitelů, vadnou elektroinstalací nebo vzplanutím běžných materiálů a vybavení v domě (záclony, koberce, nábytek atd.) Jedná se tedy o příčiny, které nemají žádný vliv na to, jestli bydlíme v dřevostavbě nebo zděném domě. Vždyť rozvody a hořlavé vybavení bytu budeme mít, ať budeme bydlet kdekoliv.

Pokud již k požáru dojde, je jeho průběh nebezpečnější než u jiného typu stavby?

Odpověď je opět ne. Záleží ovšem na typu dřevostavby. Pokud se jedná o lehčí typ konstrukce dřevostavby, tak ty jsou na hoření náchylnější. Proto protipožární ochranu u nich představuje především povrchová úprava za pomoci moderních nehořlavých a žáru odolných materiálů. Ty mají za úkol minimalizovat možnost vzplanutí a následného šíření ohně.

Co se týče masivních dřevostaveb, které představují v dnešní době především sruby a roubené stavby, tak zde samotnou ochranu představuje právě samo dřevo. Pokud totiž takováto konstrukce z masivního dřeva začne hořet, samo zuhelnatělé dřevo omezí přístup kyslíku k ohni a proces prohořívání dřeva se výrazně sníží, zpomalí. Další nespornou výhodou masivní dřevěné konstrukce je, na rozdíl od konstrukce kovové, že se při vysokých teplotách nezkroutí. Tím pádem se dá mnohem lépe odhadnout co se bude s domem dít a je mnohem menší riziko, že se na nás dům zhroutí.

Pokud je výstavba dřevostavby provedena správně, nejsou zanedbány žádné bezpečnostní prvky, tak se bát nemusíme. Spíše naopak.

Bezpečnost dřevostavby