Stavba dřevostavby


Konstrukce dřevostavby je tzv. suchá výstavba, jelikož jednotlivé díly jsou montovány pomocí speciálních spojovacích prvků, takže nedochází k tzv. mokrým procesům, jako je betonování apod.

Proces výstavby

1. Zhotovení základové nosné konstrukce celé stavby (např. základová betonová deska), včetně provedení hydroizolace.

2. Ukotvení základové kostry pomocí chemických kotev

3. Vyměření polohových dřevěných sloupků pro stěny. Obvodové a nosné vnitřní stěny se montují ve vodorovné poloze na zemi a až následně se vztyčí, upevňují a zavětrují.

4. .Umístění průvlaků a stropnic. Pokud se jedná o jednopodlažní stavbu, tak i samotná konstrukce zastřešení.

5. Opláštění, skladba obvodových stěn a osazení oken.

6.  Vytvoření hrubé vnitřní stavby – konstrukce příček a skladba podlah.

7. Dokončovací práce jako je úprava vnitřních povrchů, obklady, dlažby a osazování zařizovacích předmětů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o montovanou konstrukci, stavba je opravdu rychlá. Trvá zpravidla pár měsíců.