Stavba zahradního domku


Konstrukce zahradního domku je tzv. suchá výstavba, jednotlivé díly jsou montovány za pomoci speciálních spojovacích prvků, nedochází zde k tzv. mokrým procesům jako je betonování apod.

Proces výstavby zahradních domků

1. Ze všeho nejdříve je vytvořen půdní podklad, který musí být naprosto rovný a pravoúhlý. Doporučuje se podezdívka nebo deskový základ, aby bylo zaručeno, že domek bude stát na vodorovných základech. Větší zahradní domky vyžadují důkladněji připravené základy. Ideální je použití betonových dlaždic.

2. Jako izolace se doporučuje obalová fólie nebo krytinová lepenka.

3. Poté se přišroubují základní piloty k nosníkům, vždy dbáme na dodržení pravého úhlu.

4. Následuje umístění a upevnění fošen, které díky úpravě pera a drážky na sebe přesně zapadají. Znovu kontrolujeme jestli je vše vodorovné.

5. Dále zavěsíme dveře, namontujeme okna a až když je domek téměř hotovo, začínáme pokládat podlahové desky.

6. K zastřešení se nejběžněji používají asfaltové šindele nebo šindele, případně jiné materiály. Šindele jsou vhodné především při sklonu střechy kolem 25 %. Pro velké velké zahradní domky jsou výborné pálené nebo betonové tašky.

 

Stavební povolení zahradních domků

Jako u každé stavby musíme dodržovat místní stavební předpisy. Menší zahradní domky většinou nepodléhají schvalovací povinnosti, pokud stavbu neumístíme na hranici pozemku. V tomto případě mohou vznikat určité problémy. Nic nezkazíme, pokud náš úmysl stavět ohlásíme na příslušném úřadě. Ze zákona však není potřeba stavební povolení ani ohlášení pro jednopodlažní nevytápěné budovy bez pobytových místností či hygienických zařízení do 25 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m. Tyto parametry by měla splňovat většina zahradních domků.

Stavba se u každého modelu liší. Postupujeme vždy podle návodu, který je součástí dodávky domku.